Zbigniew Długosz

Zbigniew Długosz

FinTaxLegal

Zbigniew Długosz Partner, radca prawny, doktor nauk prawnych Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił również rozprawę doktorską pt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek” (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Ponadto ukończył kierunek finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od wielu lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych. W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” trzykrotnie uznany za Lidera (2020; 2021; 2023) w dziedzinie prawa bankowego i finansowego, a także za Lidera (2022) w dziedzinie doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Wyróżniony w rankingu Chambers and Partners FinTech Legal in Poland (2022; 2023; 2024) oraz Legal500 (2021; 2022; 2023) w kategorii Banking and Finance. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój innowacji w usługach finansowych doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako adiunkt w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Eskpert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP, koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także uczestnik w koordynowanych przez KNF praca Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, praca grupy PolishAPI oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla organów nadzoru.