Kamil Żbikowski

Kamil Żbikowski

Processifier

dr inż. Kamil Żbikowski, CEO w Processifier, firmie specjalizującej się analizie i optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o dane. Równocześniej pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się aplikacyjnymi zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w finansach oraz cyberbezpieczeństwie. Szczególną przyjemność sprawia mu znajdowanie prostych rozwiązań dla (pozornie) skomplikowanych problemów.