Marcin Kieszkowski

Marcin Kieszkowski

KPMG

Marcin Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa środowisk teleinformatycznych. Specjalizuje się w audytach bezpieczeństwa IT, ocenach zgodności i usługach transformacji cyberbezpieczeństwa. Posiada silne zaplecze techniczne, zdobyte dzięki praktycznemu doświadczeniu w testach penetracyjnych, ocenach podatności i przeglądach konfiguracji systemów. Marcin wspiera klientów w zakresie analizy oraz przygotowania do wymagań wynikających z Rozporządzenia DORA.